Izjava o privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ažurirano 09.12.2020.

Uvod

Pravila privatnosti opisuju na koji način trgovačko društvo Megalant d.o.o., sa sjedištem u Ulica Hrvatskih branitelja 7, 10430 Samobor, Hrvatska, OIB: 72039951870 (dalje u tekstu: Megalant) postupa s osobnim podacima koje ste nam pružili tijekom korištenja internet stranice megalant.com. Kada Megalant zaprima osobne podatke koje ste pružili tijekom korištenja internet stranice Megalant, Megalant se smatra voditeljem obrade tih osobnih podataka.

Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama. Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima. Ako ne prihvatite uvjete opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date privolu za obradu osobnih podataka, nećete moći upotrebljavati naše usluge. Međutim, napominjemo da Megalantu niste dužni pružati osobne podatke, odnosno ne postoji nikakva posljedica ako se takvi podaci ne pruže. Megalant može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na našoj internet stranici uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti. Molimo provjerite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste vidjeli kad su Pravila privatnosti zadnji puta ažurirana.

Opseg prikupljanja osobnih podataka i svrha obrade

Pod osobnim podacima smatraju se osobni podaci koje nam izravno pružite u vezi s uslugama dostupnim na našoj internet stranici. Ti podaci mogu uključivati sljedeće:

• kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s Megalantom (adresa e-pošte (e-mail), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);
• podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice Megalanta (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o primljenim porukama (e-pošta)
• druge podatke koje korisnik dobrovoljno da Megalantu kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.
Megalant prikuplja neke ili sve od gore navedenih osobnih podataka isključivo temeljem vaše privole. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti usluge dostupne na internet stranici Megalant.com. Privola se povlači putem obavijesti Megalantu, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjava“ u našem biltenu (newsletteru).

Megalant prikuplja i obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

• radi prijave za Megalant Webshop
• radi slanja obavijesti o posebnim ponudama i promotivnim aktivnostima putem e-maila (newsletter)
• radi slanja obavijesti o posebnim ponudama i promotivnim aktivnostima putem telefonskih poziva
• radi upita primljenih putem kontakt formulara na stranici Kontakt Megalant.com

Dijeljenje osobnih podataka koje ste nam pružili

Megalant se obvezuje čuvati osobne podatke koje ste nam pružili u tajnosti.
Društvo Vaše podatke dijeli s drugima isključivo na način opisan u ovoj Izjavi.

Vaše osobne podatke društvo može jedino dijeliti s dobavljačima koji za Megalant obavljaju određene usluge vanjski servisa (poput newslettera i agencija za oglašavanje te analiza o kojima više u nastavku). U ovakvim slučajevima Megalant poduzima mjere, korištenja standardnih odredbi o zaštiti podataka, potrebnih za osiguranje odgovarajuće razine zaštite Vaših osobnih podataka. Ovim dobavljačima Megalant ne dozvoljava korištenje podataka, niti njihovo dijeljenje, u bilo koju svrhu izuzev z svrhu ispunjenja ugovorenih obaveza prema Megalantu.

Razdoblje prikupljanja osobnih podataka koje ste nam pružili

Vaše ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge ili maksimalno 10 godina te sve dok niste povukli privolu za obradu osobnih podataka koje ste nam pružili.

Vaša prava

Temeljem primjenjivih propisa, vaša su prava sljedeća:

• od nas možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima, odnosno imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji ste odnose na vas;
• ako su osobni podaci koji se odnose na vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) ishoditi ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni;
• imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
b) ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
c) ako uložite prigovor na obradu;
d) ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske;
f) osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);

• imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) ako osporavate točnost nekog osobnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da provjerimo točnost tog osobnog podatka;
b) ako je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnog podatka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
c) ako nam osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, no tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahtjeva;
d) ako ste uložili prigovor na obradu te čekate potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu vaše interese, prava i slobode;

• imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili;

Ispravak podataka ili obavijest o odustajanja od dane privole za obradu osobnih podataka možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte info@megalant.hr.

Politika kolačića

Tehnologija kolačića (engl. cookies) se koristi u svrhu razumijevanja upotrebe web stranice od strane korisnika. Ona nam pomaže u prilagođavanju naše internet stranice vašim osobnim potrebama. Kako bi stranice Megalant.com ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malu količinu informacija, tzv. kolačiće. Kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuju brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama.
Korištenjem web stranice Megalant.com korisnik pristaje na upotrebu kolačića.
Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Megalant.com internet trgovina.

Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića, postavke vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.

Analitika

Megalant d.o.o. statistički prati posjećenost svojih stranica radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Detaljne informacije dostupne su na https://www.google.com/policies/privacy/

Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se poveznice (linkovi) koji vode na neke druge web stranice, kao što su Megalantovi profili na društvenim mrežama i sl. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korištenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.